Roddelen (al-Ghiebah), en de ongunstige effecten op de moslimgemeenschap

 4,00

Toen ik dacht aan de tongen van de mensen, was het alsof ze als brandende vlammen of giftige slangen zijn! Hoe veel verdriet, leed en kwaad veroorzaken zij! Aldus besloot ik om een boek over dit onderwerp te schrijven, zoekend naar de tevredenheid van Allah  en proberend om de moslims te helpen zodat zij zichzelf kunnen beschermen – eerst door de gevaren en kwaadaardigheden van de tong uit te leggen, dan door het leed, verdriet en spijt dat dit kleine stukje vlees kan veroorzaken in deze wereld en in het Hiernamaals te verduidelijken, en vervolgens door aan te tonen hoe deze problemen vermeden kunnen worden.

SLUIT
SLUIT