Alle lof zij Allah Die de positie van kennis verheven heeft gemaakt en het de voornaamste bezigheid van de moslim heeft laten zijn. De eerste geopenbaarde verzen bevatten de woorden “lees” en “de pen”; zij verbeelden kennis en zij sporen aan tot het opdoen ervan – Verheven is de Barmhartige, de Genadevolle, Die de mensheid dit opgedragen heeft. Moge de Vredesgroeten en de prijzingen van Allah zijn met Zijn laatste profeet, en met zijn familieleden en metgezellen. Waarlijk, hij was een voorbeeldig persoon die veel waarde hechte aan kennis en hij (de vrede en gebeden van Allah zijn met hem) had de positie van de geleerden hoog in het vaandel staan. De boodschapper van Allah (de vrede en gebeden van Allah zijn met hem) heeft gezegd: “De voortreffelijkheid van de geleerde boven de aanbidder is te vergelijken met mijn voortreffelijkheid boven de rest van de mensen.”

Sinds Momtazah medio 2001 is opgezet, heeft deze verschillende projecten opgezet die als doel hebben:

  • Het uitbrengen van informatief materiaal dat nuttig is voor de individuen van deze samenleving, zodat zij het gewenste niveau in het Hiernamaals kunnen behalen. 
  • Het publiceren van nuttige boeken die door betrouwbare geleerden zijn geschreven en die vervolgens vertaald worden naar het Nederlands.
  • De islamitische gemeenschap verder laten verdiepen in kennis en niet enkel oppervlakkige publicaties uitbrengen.

Wij hopen nog jarenlang onze werken voort te kunnen zetten en ontwikkelen. 

En Alle lof zij Allah de heer der Werelden.