Het belang en de autoriteit van de Soennah

 11,00

Het volgen van de boodschapper is een sleutel tot Allah’s Liefde, het echte leven en leiding: “Zeg (O Moh’ammed tegen de mensen): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (d.w.z. accepteer het Islamitische monotheisme, volg de Qor-aan en de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.” (Soerat Aal-‘Imraan (3), aayah 31).

SLUIT
SLUIT